ติดตั้งถังน้ำมันพร้อมหัวจ่ายขนาด 5000 ลิตร (งานบางกอกกล๊าส)